Bratislava

Bratislava: Duchovná obnova pre chlapcov

Obnova_miniDo poslednej chvíle som váhal, či sa zúčastniť, ale musím povedať, že sa to viac ako oplatilo. Skúsenosť na nezaplatenie, len musí byť človek otvorený daným príležitostiam a Božiemu Slovu.

Keď ma s úsmevom privítal páter Michal, opadla zo mňa prvotná nervozita, nakoľko som sa zúčastnil podobnej akcie prvýkrát. Hneď za dverami bol aj páter Lucián, hlava bratov Minoritov, ktorý bol veľmi prívetivý počas celého trvania duchovnej obnovy.

Keďže som mal pred začiatkom obavy, tie veľmi rýchlo ubúdali. Začalo sa to postupným spoznávaním kláštora. Bol som na izbe s mojím rovesníkom, študentom, bol otvorený každej konverzácii. Potom prišlo na rad zoznámenie sa s ostatnými. Mix chalanov rôzneho veku a povolaní, ale o tom to je, zdieľať spoločný cieľ s kýmkoľvek. Nasledovala sv. omša v kaplnke kláštora a potom večera, kde sme sa zoznamovali s ostatnými bratmi. O 20.00 hod. sme sa stretli v kaplnke na spoločnej adorácii Sviatosti oltárnej.

Nasledujúci deň sme sa zišli v kaplnke pri ranných chválach. Po raňajkách sme očakávali taliana Tanino Minuta z hnutia Focolare, ktorý prednášal o tomto spolku ale najmä o svojom zaujímavom živote. Nejednu myšlienku si budem uchovávať v pamäti. Film „Klára a František“ o zakladateľovi františkánskej rehole a sv. omša, ktorú viedol páter Michal, oddelili túto prednášku od prednášky brata Martina o sv. Maximiliánovi Kolbe a Panne Márii ako dôležitej prostredníčke medzi nami a Pánom Bohom. Nasledovala modlitba ruženca a večera.

V nedeľu sme vstali na ranné modlitby. Potom nasledoval ďalší klenot duchovnej obnovy, svedectvo Jána Horeckého z miestnej farnosti o obrátení sa k Pánu Bohu. Jeho slová o svojom živote som „hltal“ ušami. Po sv. omši nasledovalo zhodnotenie obnovy a rozhovor s pátrom Luciánom a pátrom Michalom. Obnovu sme zavŕšili zasvätením sa Nepoškvrnenej v kaplnke.

Do poslednej chvíle som váhal, či sa zúčastniť, ale musím povedať, že sa to viac ako oplatilo. Skúsenosť na nezaplatenie, len musí byť človek otvorený daným príležitostiam a Božiemu Slovu. Keďže mám veľa čo na sebe zlepšovať, určite budem otvorený ďalšej príležitosti zúčastniť sa duchovnej obnovy.

Text: Miloš Javorský; foto:lmb