Bratislava

Bratislava: Divadelný workshop pre minoritskú mládež

Blava_miniTretiu májovú sobotu sa v priestoroch Rodinného centra Klbko konal prvý divadelný workshop pre minoritských animátorov.

Tretiu májovú sobotu sa v priestoroch Rodinného centra Klbko konal prvý divadelný workshop pre minoritských animátorov.

Workshop zorganizovalo občianske zrduženie Frater, ktoré pomáha Reholi minoritov v pastoračnej činnosti. Minoritská mládež, ktorá spolu s bratmi minoritmi pripravuje už druhý integrovaný tábor - aj pre nepočujúce deti -  sa pod vedením nepočujúceho lektora školila v základoch pantomímy, pohybového divadla a zdokonalila sa aj v posunkovom jazyku. Workshop viedol  nepočujúci lektor dramatickej výchovy, Mgr. Jozef Rigo, člen profesionálneho divadla nepočujúcich Tiché iskry.

Text a foto: Dáša Mellová