Bratislava

Bratislava: Udeľovanie služby lektorátu

lekt_miniV nedeľu 16. mája pri svätej omši o 11:30 hod. dvaja bratia – br. Michal Lacko a br. Pavol Češek prijali službu lektorátu.

 

V nedeľu 16. mája pri svätej omši o 11:30 hod. dvaja bratia – br. Michal Lacko a br. Pavol Češek prijali službu lektorátu. Túto službu im udelil kustód P. Lucián Bogucki.

 

Služba lektorátu je udeľovaná liturgickým obradom odovzdania Sv. písma v čase sv. omše po homílii.

Úlohou lektora je čítať liturgické čítania počas svätej omše, prednášať prosby a ak niet organistu prednášať responzoriový žalm. To sú činnosti lektora navonok. Tie musia vychádza z osobného kontaktu lektora s Božím slovom. Preto je lektor pozvaný k tomu, aby sa častejšie stretával v modlitbe so Sv. písmom. K takémuto postoju nás povzbudil aj P. Tomáš Lesňák, ktorý mal s nami deň pred prijatím tejto služby duchovnú obnovu.

 

Text: br. Pavol

Foto: br. Tomáš Lesňák, br. Tibor