Bratislava

Bratislava:Učiteľská duchovná obnova

mini_ucitelTohtoročná duchovná obnova pre učiteľov našej Spojenej školy sv. Františka v Bratislave sa uskutočnila v krásnom prostredí Terchovej. V piatok 4. mája sme okolo obeda dorazili na miesto, kde sme boli ubytovaní, do penziónu, ktorý sa nám okamžite stal blízky pre svoj názov...

Tohtoročná duchovná obnova pre učiteľov našej Spojenej školy sv. Františka v Bratislave sa uskutočnila v krásnom prostredí Terchovej. V piatok 4. mája sme okolo obeda dorazili na miesto, kde sme boli ubytovaní, do penziónu, ktorý sa nám okamžite stal blízky pre svoj názov. Volá sa Stará škola, a svoje základné vedomosti tu dostával aj slávny slovenský výtvarník Viktor Kubal.

Obnovu sme začali duchovným slovom pátra Tomáša Lesňáka, ktorý hovoril o dare eucharistie a o tom, ako tento dar vychováva veriaceho človeka k láske. Dozvedeli sme sa, že sviatosť eucharistie nielen prináša Božiu lásku do nášho života, ale nás ju učí dávať ďalej a takto Boh tvorí jednotu medzi ľuďmi.

Večer sme sa ešte vydali do centra Terchovej, kde sme sa zúčastnili na sv. omši spolu s miestnymi veriacimi. Kňazov príhovor bol venovaný deťom, ale svojou jasnosťou oslovoval všetkých a bol pekným predlžením témy, ktorej sme sa venovali na našom popoludňajšom stretnutí. Cestou späť sme si pozreli dedinu aj pamätník nášho národného zbojníka Juraja Jánošíka.

Nasledujúci už krásne slnečný deň sme začali sv. omšou. Po raňajkách sme sa vydali na spoločnú prechádzku úžľabinami pod Rozsudcom. Krásne chvíle v prírode sme zakončili ľudovým obedom v hotely Diery.

Popoludní, pred ukončením tohto milého dvojdnia sme sa ešte stretli na duchovné slovo pátra Tomáša. Páter nás povzbudil k dôvere voči Ježišovi, ktorý v evanjeliu o nasýtení piatich tisícov niekoľkými chlebmi a dvoma rybami, ukazuje, že môžeme zakúsiť zázrak rozmnoženia toho málo dobrého čo máme ak mu to dáme do dispozície.