Bratislava

Bratislava: Sv. František na návšteve u sv. Dominika

Dominik_miniNedeľa 8. augusta 2010 bola dňom liturgického slávenia sviatku sv. Dominika, zakladateľa rehole bratov kazateľov. Vo viacerých dominikánskych chrámoch na Slovensku už tradične v tento deň sv. omšiam predsedajú a Božie slovo hlásajú bratia z františkánskych rádov.

Nedeľa 8. augusta 2010 bola dňom liturgického slávenia sviatku sv. Dominika, zakladateľa rehole bratov kazateľov. Vo viacerých dominikánskych chrámoch na Slovensku už tradične v tento deň sv. omšiam predsedajú a Božie slovo hlásajú bratia z františkánskych rádov.

V Bratislave na Kalvárii vo farnosti Panny Márie Snežnej tohtoročnému sviatku zakladateľa dominikánskeho rádu predsedali vyšší predstavení I. rádu sv. Františka. Sv. omši, ktorá sa začala o 18.00 hod. predsedal P. Jeremiáš Kvaka, provinciál bratov františkánov a kázeň povedal minoritský kustód P. Lucián M. Bogucki. Sv. omšu koncelebroval aj kapucínsky vikár P. Miroslav Kulich. Slávnosti sa zúčastnili aj ďalší bratia z bratislavských františkánskych kláštorov a samozrejme miestna komunita bratov dominikánov so svojim priorom P. Gabrielom Hunčagom.

 

P. Lucián vo svojej kázni poukázal na sv. Dominika, ako na toho, ktorý vážne zobral Ježišov odkaz o evanjelizácii všetkých národov a budoval civilizáciu lásky v pohnutých časoch. Po sv. omši synovia sv. Dominika i sv. Františka spolu so skupinou veriacich sa pomodlili vešpery. Toto rodinné dominikánsko-františkánske stretnutie zakončilo agapé v konvente miestnych bratov.

 

Sv. Dominik Guzmán sa narodil okolo roku 1170 v Španielsku. Študoval filozofiu a teológiu. Známy bol svojou dobrosrdečnosťou. Viedol tichý život, plný modlitby a kontemplácie. Snažil sa bojovať s albigencami, ktorých bludom prepadli v tom období mnohí. Preto odchádza do Ríma. Pápež Inocent III. schvaľuje jeho žiadosť pôsobiť medzi nimi a hlásať pravú vieru. Pridávajú sa k nemu ďalší kňazi. Dominikovi sa podľa tradície pri modlitbe zjavila Panna Mária a povedala mu, aby si vybral hlavné pravdy viery, krátko ich vysvetľoval a učil ľudí modliť sa. Potom ho naučila modliť sa ruženec. Ruženec sa tak stal dedičstvom rádu dominikánov. Druhou návštevou Ríma chcel Dominik dosiahnuť schválenie nového rádu. Pápež Inocent III. mu odporúča, aby sa vrátil do Francúzska, vybral si staršiu rehoľu a podľa nej stanovil pravidlá pre nový rád. V Ríme sa Dominik stretáva aj so sv. Františkom Assiským, ktorý bol jeho súčasníkom. Novú rehoľu schválil až pápež Honorius III. Sv. Dominik zomrel 6. augusta 1221 v talianskom meste Bologna, keď mal niečo vyše 50 rokov. Za svätého ho vyhlásil pápež Gregor IX. v roku 1234. Dnes je na celom svete asi 600 domov dominikánov s viac ako 6000 členmi. (podľa: RV)

 

Text: br. Michal Lacko; foto: br. Michal a lmb