Bratislava

Bratislava: Deň zasväteného života

V pondelok, 2. februára, sme sa vybrali na stretnutie zasvätených osôb s otcom biskupom Stanislavom Zvolenským.  Program začal o 17.00 hod. v Dóme sv. Martina svätou omšou. Otec biskup vo svojej homílii nadviazal na vzor poslušnosti u sv. rodiny. Zdôraznil, že poslušnosť u rehoľníkov nie je len sľub ale i dar. V dnešnom svete sú práve rehoľníci pre veriacich znakom nebeského života.

Po svätej omši sme sa presunuli do auly bratislavského seminára. Druhú časť programu otvorila prednáška sr. Dominiky, z rehole uršulínok. Zamerala sa na otázku prehĺbenia rehoľného života. Potom sa k prítomným rehoľníkom prihovoril otec biskup. Neskrýval v sebe radosť z veľkého počtu zasvätených osôb v bratislavskej arcidiecéze. Priznal, že sa nestihol však osobnejšie stretnúť s viacerými rehoľníkmi, ale má veľkú túžbu, aby sa tieto stretnutia stali reálnejšími. Veľmi mu záležalo i na pozdravení starších a nevládnych rehoľníkov, ktorí podporujú Cirkev svojím utrpením a modlitbou.

Po prednáške sme sa mali možnosť neformálnejšie stretnúť pri bohato prestretom stole. Vytvorili sme spolu jednu peknú rehoľnú rodinku.

Text a foto: br Tibor