Bratislava

Bratislava: Doživotné sľuby u františkánok

Vecne_sluby_miniNa sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2010 v kaplnke prievozského kaštieľa v Bratislave sestry Zdenka Erika Švaňová a Antónia Angelika Mizun zložili doživotné sľuby v Kongregácii Dcér sv. Františka Assiského.

Na sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2010 v kaplnke prievozského kaštieľa v Bratislave sestry Zdenka Erika Švaňová a Antónia Angelika Mizun zložili doživotné sľuby v Kongregácii Dcér sv. Františka Assiského.

Slávnostnej sv. omši predsedal kustód minoritov na Slovensku P. Lucián Mária Bogucki. Medzi koncelebrujúcimi kňazmi bol prítomný provinciál bratov vincentínov P. Jozef Noga. Sestry svoje sľuby zložili do rúk generálnej predstavenej M. M. Gerardy Farskej za prítomnosti hojného počtu spolusestier a veriacich .

 

Sr. Antónia Mizun pochádza zo zakarpatskej Ukrajiny. Obe profesky pracujú ako zdravotníčky v Liečebni sv. Františka v Prievoze.

 

Text: lmb; foto: br. Gabriel Tuleja