Bratislava

Bratislava: Detský karneval

Včera 7.2.2009 sa v telocvični CZŠ sv. Františka z Assisi v Bratislave Karlovej Vsi pod záštitou bratov minoritov, pedagógov tejto školy a animátorov uskutočnil detský ples.
Témou tohto plesu boli zvieratká. Do tejto našej malej „Noemovej archy“ sa pozliezalo okolo 120 detí. Zabávalo sa, tancovalo a súťažilo. Ďakujeme všetkým zúčastneným a aj organizátorom.

Text: P.Lesanská; foto: P. Samuel a lmb