Bratislava

Bratislava: Sviatok sv. Františka

frantisek_miniSynovia sv. Františka už tradične začínajú sláviť sviatok svojho otca vo vigíliu samotnej liturgickej slávnosti, t.j. 3. októbra večer. Podobne to bolo aj tohto roku. Do kostola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, v ktorom sa zhromaždili bratia, členovia Svetskej františkánskej rodiny a ďalší veriaci...

Synovia sv. Františka už tradične začínajú sláviť sviatok svojho otca vo vigíliu samotnej liturgickej slávnosti, t.j. 3. októbra večer. Podobne to bolo aj tohto roku. Do kostola sv. Františka z Assisi v Karlovej Vsi, v ktorom sa zhromaždili bratia, členovia Svetskej františkánskej rodiny a ďalší veriaci, za spevu „Salve sanctae pater“ otec kustód vniesol Františkove relikvie. Pri nich sa uskutočnila pamiatka blahoslavenej smrti sv. Františka tzv. Tranzitus. O jeho slávnostný priebeh sa postarali minoritskí juniori a miestna mládež.

Samotný deň liturgickej slávnosti sv. Františka sa začal sv. omšou v rámci mesačnej kňazskej rekolekcie, na ktorej sa zhromaždili kňazi dekanátu Bratislava – Sever a deti i mládež Spojenej školy sv. Františka z Karlovej Vsi. Sv. omši predsedal  bývalý dekan a dnes farár vo farnosti Bratislava Blumentál dp. Branislav Čaniga. Prítomnosť a aktívna účasť deti na sv. omši pre kňazov z okolitých farnosti bola veľkým povzbudením.

Vyvrcholením sviatku sv. Františka bola slávnostná sv. omša o 18.00 hod., ktorej predsedal dominikán P. Česlav Šajga. Páter Česlav svoj príhovor počas sv. omše venoval misiám menších bratov a bratov kazateľov na území stredovekého Mongolska.

Minoritská komunita v Bratislave ukončila slávnosť svojho zakladateľa spoločnou modlitbou kompletória, na záver ktorej dvaja noví bratia juniori Jozef a Ondrej boli symbolicky prijatí do miestnej komunity a ich mená boli zapísané do Knihy života, ktorá sa dennodenne nachádza na oltári v kláštornej kaplnke. V čase tohto obradu sa prítomným bratom prihovoril miestny predstavený P. Tomáš Lesňák, ktorý hovoril o význame zápisu mena jednotlivého brata do knihy Svätého písma.

Text: lmb; foto: br. Michal Lacko