Bratislava

Glogovek [PL]: Návšteva v postuláte

Postulat_mini8. októbra t.r. som navštívil minoritský postulát, ktorý sa nachádza v Sliezsku, v poľsko-českom pohraničnom v mestečku Glogovek. Komunitu bratov postulantov tvoria dvanásti chalani. Desiati z Poľska, jeden z Moravy a jeden náš Slovák z Bratislavy Tomáš Vlček.

8. októbra t.r. som navštívil minoritský postulát, ktorý sa nachádza v Sliezsku, v poľsko-českom pohraničnom v mestečku Glogovek. Komunitu bratov postulantov tvoria dvanásti chalani. Desiati z Poľska, jeden z Moravy a jeden náš Slovák z Bratislavy Tomáš Vlček.

 

Počas krátkej návštevy som sa mohol stretnúť pri spoločných rozhovoroch nielen s našim Tomášom, ale aj s ostatnými bratmi. Bolo pre mňa veľkým povzbudením počúvať históriu povolania jednotlivých bratov a tiež odpovedať na ich otázky. Najstarší postulant má 26 rokov a najmladší 18.

 

Obdobie postulátu trvá jeden rok a je úvodným ročníkom rehoľnej formácie. Život modlitby, štúdium, práca a iné podujatia sú v postuláte zamerané na ľudskú a kresťanskú formáciu budúcich rehoľníkov.

 

Tomášovi prajeme veľa síl v odhodlaní kráčať za Pánom v šľapajach sv. Františka.

 

Text: P. Lucián; foto: br. Tofi