Bratislava

Bratislava: Program ľudových misií

misieba_miniMisie vo farnosti, to je čas, keď môžeš  urobiť niečo pre svoj vzťah k Bohu, pre svoju večnosť. V mene Kristovom prosíme každú rodinu, každého farníka: neodmietni toto pozvanie...

 

Program ľudových misii v Bratislave - Karlovej Vsi

 

Sobota 18:00   Sv. omša na začiatok misií
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedeľa 07:00   Sv. omša s misijnou kázňou
08:30   Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. Michal 10:00   Sv. omša s misijnou kázňou
10:00   Sv. omša s misijnou kázňou
11:30   Sv. omša s misijnou kázňou
15:00 Pobožnosť + katechéza pre ženy
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou
19:00   Stretnutie s mládežou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pondelok 08:00   Sv. omša s misijnou kázňou HRIECH
16:00   Sv. omša pre deti
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou OBRÁTENIE
19:00   Katechéza pre mužov
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utorok 08:00   Sv. omša s misijnou kázňou SPOVEĎ
16:00   Sv. omša pre deti
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou SMRŤ A SÚD
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Streda 08:00   Sv. omša s misijnou kázňou CIRKEV
16:00   Sv. omša pre deti
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou JEŽIŠ - DARCA ŽIVOTA
Štvrtok 08:00   Sv. omša s misijnou kázňou VIERA
18:00   Eucharistická slávnosť s adoráciou
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Piatok 08:00   Sv. omša + udelenie sviatosti pomazania chorých UTRPENIE
18:00   Sv. omša + obnova manželských sľubov LÁSKA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sobota 08:00   Sv. omša s misijnoju kázňou MODLITBA
17:30   Novénak Márii ustavičnej pomoci
18:00   Sv. omša s misijnou kázňou PANNA MÁRIA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nedeľa 07:00   Sv. omša s misijnou kázňou
08:30   Sv. omša s misijnou kázňou
Sv. Michal 10:00   Sv. omša s misijnou kázňou
10:00   Sv. omša s misijnou kázňou
11:30   Sv. omša s misijnou kázňou
15:00   Sv. omša - záver misií v Katedrále

KRÍŽ

 

Sviatosť zmierenia v kostole sv. Františka:

deti utorok od 15:00
ženy streda od 9:00 do 12:00 a od 15:00
muži štvrtok od 9:00 do 12:00 a od 15:00
mládež piatok od 15:00