Bratislava

Bratislava: Členovia Ružencového bratstva oslávili 10. výročie

Ruzenec_miniNa sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2010 oslávili členovia Ružencového bratstva vo farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi 10. výročie svojho jestvovania.

Na sviatok Ružencovej Panny Márie 7. októbra 2010 oslávili členovia Ružencového bratstva vo farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi 10. výročie svojho jestvovania.Tak ako májové litánie i októbrové pobožnosti sv. ruženca sú vhodnou príležitosťou na obnovenie a prehĺbenie nášho vzťahu k našej Nebeskej matke . Bratstvo živého ruženca v Karlovej Vsi má desať ruží a 192 členov. Pozývame vás medzi seba a potešíme sa, keď rozšírite naše rady.

 

Slávnosť začala v kostole sv. Františka eucharistickou piesňou Pokľakni na kolená a po vyložení Oltárnej sviatosti piesňou k Pane Márii Ružencovej K tebe Matka ružencová. Modlitbu Slávnostného rozjímavého posvätného ruženca  viedol diakon br. Róbert Gajderus, OFM Conv. Modlitbu zabezpečila horliteľka bratstva Soňa Gáťová. Potom nasledovala obnova sľubu členov Ružencového bratstva a modlitba k Ružencovej Panne Márii bl. Bartolomeja Longa, laického dominikána. Po eucharistickej piesni bola slávnosť zakončená požehnaním Oltárnou sviatosťou. Potom nasledovala svätá omša, ktorú celebroval P. Tomáš Ryba, OFM Conv.

 

Po modlitbe Vešpier sa všetci presunuli do pastoračnej miestnosti kláštora, kde bolo agapé.  Históriu desaťročnej práce zhodnotila horliteľka bratstva pani Gáťová. O pohostenie sa postarali členky Bratstva živého ruženca a zaspievala nám obľúbená speváčka Darinka Laščáková, takže vládla príjemná pohoda.

 

Text a foto: Vojto Tóth