Bratislava

Bratislava: Kňazské rekolekcie

V kláštore minoritov v Bratislave Karlovej Vsi sa 9. februára t.r. konali rekolekcie kňazov dekanátu Bratislava - Sever.

V kláštore minoritov v Bratislave Karlovej Vsi sa 9. februára t.r. konali rekolekcie kňazov dekanátu Bratislava - Sever.
Kňazské rekolekcie sa začali slávením sv. omše vo farskom kostole, ktorej predsedal pán dekan Branislav Čaniga. O liturgiu sa postarali učitelia a žiaci miestnej CZŠ sv. Františka. Po sv. omši kňazi mali pracovne zasadnutie v pastoračných priestoroch kláštora. Rekolekcie sa ukončili spoločným obedom s miestnou komunitou bratov.

Text: lmb; foto: br. Tibor