Bratislava

Bratislava - Karlová Ves: Farské misie

Misie_miniPo celom týždni evanjelizačnej práce na uliciach a námestiach hlavného mesta Bratislavy sa jednotlivé misijné tímy rozišli do bratislavských farností. Našu farnosť sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi si na starosť zobrali bratia redemptoristi.

Po celom týždni evanjelizačnej práce na uliciach a námestiach hlavného mesta Bratislavy sa jednotlivé misijné tímy rozišli do bratislavských farností. Našu farnosť sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi si na starosť zobrali bratia redemptoristi. Misijný tím v osobách pátrov: Michala Zamkovského, Martina Zanovita a Martina Huka od 16. do 24. októbra 2010 s plným nasadením evanjelizoval Karlovešťanov.

 

Misijné príhovory, stavovské katechézy, omše pre deti, stretnutia s mládežou, obnova krstných a manželských sľubov, vysluhovanie sviatosti zmierenia, návštevy chorých, to všetko malo za účel priblížiť veriacim základnú myšlienku Bratislavský misií – Evanjelium nádeje nemôže sklamať.

 

Karloveskí farníci a sympatizanti nášho kostola sa po celý týždeň vo veľkom počte zúčastňovali misijného programu. Misionári sa dotýkali rôznych oblastí života kresťanov. Hovorili okrem iného o Ježišovi jedinom Spasiteľovi, Panne Márii, cirkvi,  modlitbe, pokání, sv. spovedi... Bol to skutočne čas, kedy každý mohol urobiť niečo pre zlepšenie svojho vzťahu z Bohom a blížnymi.

 

Ďakujeme Vám otcovia misionári za Vaše požehnané misijne účinkovanie v Karlovej Vsi!

 

Text: P. Lucián; foto: archív OFMConv.

Viac: pozri fotogaléria