Bratislava

Bratislava: Kustód v Rannej káve

12. februára 2009 minoritský kustód P. Lucián M. Bogucki sa zúčastnil televízneho programu Ranná káva. 12. februára 2009 minoritský kustód P. Lucián M. Bogucki sa zúčastnil televízneho programu Ranná káva.


Ranná káva je pravidelná relácia TV Lux. Moderátorka programu Jana Trávničková nedávno začala v rámci tohto ranného programu predstavovať rehoľné spoločenstvá pôsobiace na Slovensku. K programu sú pozývaní provinciálni predstavení. Druhým v poradí „učinkujúcim“ bol predstavený bratov minoritov.

Po vysielaní programu páter Lucián, na pozvanie dp. Juraja Drobného, mal možnosť zjesť dobré raňajky v spoločenstve zamestnancov TV Lux a pozrieť si priestory katolíckej televízie.

Text: Pavol; foto: TV Lux