Bratislava

Bratislava: Miništrantské stretnutie Karlova Ves – Vrakuňa

minitranti_mini_redukNedeľné poobedie, 14. novembra, sa v karloveskom kláštore nieslo v znamení miništrantských súťaží. Už tretí krát sa stretli naši miništranti s vrakuňskými, aby si zmerali sily v rozličných súťažiach.

Nedeľné poobedie, 14. novembra, sa v karloveskom kláštore nieslo v znamení miništrantských súťaží. Už tretí krát sa stretli naši miništranti s vrakuňskými, aby si zmerali sily v rozličných súťažiach.

 

Začali sme modlitou s krátkym vysvetlením chápania ikony františkánskeho kríža, potom nasledovali zahrievacie spoznávacie súťaže a hurá k zrejme najväčšej atrakcii – futbalovému zápasu. Doterajší stav na zápasy bol 1:1, preto zápal nechýbal ani na jednej ani na druhej strane. Aj do tretice domáce družstvo prehralo … Nevadí, nabudúce to určite zvládneme.

 

Postupné vybíjanie emócii prebiehalo v podobe vybíjanej v telocvični, logických hier v kláštornom refektári a malého pohostenia. Opätovné zvýšenie adrenalínu spustil ping pong vo forme kolotoča ako aj stolný futbal.

 

Záver patril modlitbe vešpier s bratmi a farníkmi v kostole a večere spolu s našou komunitou v kláštore. Naša vďaka patrí nielen pani kuchárke, ktorá nám pripravila večeru, ale aj bratom, ktorí taktiež priložili ruku k dielu, pánovi kaplánovi Gabrielovi, ktorý prišiel s vrakuňskými miništrantmi, no najmä dvom miništrantom – Matejovi a Martinovi z Karlovky a z Vrakune, ktorí celé stretnutie zorganizovali.

 

Už teraz sa tešíme na pokračovanie v organizácii spoločných podujatí.

 

Text a foto: br. Martin