Bratislava

Skončila sa duchovná obnova...

Obnova_miniOd piatku do nedele sa v našom kláštore v Bratislave konala duchovná obnova pre chalanov. Pozvanie prijali štyria mladí muži z Bratislavy, Stupavy a Kobýl.

Od piatku do nedele sa v našom kláštore v Bratislave konala duchovná obnova pre chalanov. Pozvanie prijali štyria mladí muži z Bratislavy, Stupavy a Kobýl.

 

V priateľskej atmosfére sme premýšľali o zmysle života, o odpovedi na najdôležitejšiu otázku života: ,,Kým je pre mňa Ježiš Kristus?“, o osobnom stretnutí sv. Františka s Ježišom, o Božom slove v našom živote. Naše zamyslenia sprevádzali stretnutia s bratmi pri spoločnej modlitbe liturgie hodín, pri slávení Eucharistie, spoločnom stole.

 

Čas sme si našli aj na príjemnú prechádzku jesennou prírodou, či priateľské stretnutia v stolnom futbale. Touto cestou chcem vyjadriť radosť, že naši mladí priatelia prijali pozvanie, prajem im bohaté duchovné ovocie nášho stretnutia, a odvahu v postupnom odkrývaní zmyslu života vo svetle Božieho slova.

 

Text a foto: br. Róbert Gajderus