Bratislava

Bratislava: Jasličky v Primaciálnom paláci

bet_miniKresťania vďačia sv. Františkovi z Assisi za znázornenie betlehemskej noci v podobe jasličiek. Táto tradícia je rozšírená po celom svete a my, bratia minoriti, chceme v nej pokračovať...

Najbližšiu nedeľu začneme sláviť adventné obdobie, ktoré nás má pripraviť na hlbšie prežívanie tajomstva narodenia Ježiša Krista. Kresťania vďačia sv. Františkovi z Assisi za znázornenie betlehemskej noci v podobe jasličiek. Táto tradícia je rozšírená po celom svete a my, bratia minoriti, chceme v nej pokračovať aj formou zorganizovania putujúceho betlehema v Primaciálnom paláci.

 

Toto podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka podpore primátora hlavného mesta SR Bratislavy – pána inžiniera Andreja Ďurkovského a jeho spolupracovníkov. A tiež vďaka pomoci iniciátora putujúcich jasličiek, poľského kňaza Piotra Wlodzika.

 

Posvätenie jasličiek v piatok 26. novembra 2010 vykonal Jeho excelencia Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský metropolita. O hudobnú časť sa postarali deti a pedagógovia zo Spojenej školy sv. Františka z Karlovej Vsi.

 

Už v poradí druhý bratislavský „putujúci betlehem“ patrí k vyše tridsiatim umeleckým jasličkám, ktoré sa nachádzajú vo významných európskych mestách. Idea putujúcich jasličiek sa zrodila pred 16. rokmi z iniciatívy poľského kňaza Witolda Broniewského.

 

Autorom tohtoročného bratislavského „Putujúceho betlehema“  je mládež z Gymnázia výtvarných umení z poľskej Bydgoščy. Doteraz sa nachádzal v kostole misionárov sv. Vincenta de Paul v Krakove.

Tieto jasličky podobne ako všetky ostatné nesú so sebou konkrétny odkaz. Ich témou je posolstvo mladých mladým. Preto sa pri nich stretneme  so sochami mladých svätých, ako apoštol Jakub Mladší, sv. Stanislav Kostka, sv. Terezka od Dieťaťa Ježiš či bl. Pier Giorgio Frassati.

Text: P. Lucián; foto: p. Michal Ledecký