Bratislava

Bratislava: Novéna v Karlovke

Novena_miniUž tradične sa v dňoch od 29. novembra do 7. decembra pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave – Karlovej Vsi v kostole sv. Františka z Assisi uskutočňuje slávnostná novéna.

Už tradične sa v dňoch od 29. novembra do 7. decembra pred slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Bratislave – Karlovej Vsi v kostole sv. Františka z Assisi uskutočňuje slávnostná novéna.

 

Tohtoročnej novéne predsedali kňazi dekanátu Bratislava – Sever. Témou príhovorov počas sv. omši bola kráľovská dôstojnosť Panny Márie. Kazatelia sa venovali jednotlivým zvolaniam z Loretánskych litánií.  

 

Text a foto: br. Pavol Češek