Bratislava

Bratislava: Sviatok Nepoškvrneného počatia P.M.

Sokol_mini8. decembra, celá cirkev oslavuje tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pre menších bratov je to zároveň rehoľný sviatok Kráľovnej serafínskeho rádu a pre nás slovenských minoritov dodatočne oslava patrónky našej kustódie.

8. decembra, celá cirkev oslavuje tajomstvo Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Pre menších bratov je to zároveň rehoľný sviatok Kráľovnej serafínskeho rádu a pre nás slovenských minoritov dodatočne oslava patrónky našej kustódie. 

 

Tohtoročné slávenie mariánskeho sviatku v Bratislave – Karlovej Vsi za účasti Mons. Jána Sokola bolo spojené s poďakovaním za pätnásť rokov zverenia karloveskej farnosti do duchovnej správy bratov minoritov. Toto zverenie sa uskutočnilo 4. februára 1996. Dekrétom vtedajšieho trnavského arcibiskupa Mons. Jána Sokola sa administrátorom farnosti sv. Michala Archanjela v Karlovej Vsi stal P. Marek Tokarczyk.

 

Text: lmb; foto: br. Pavol Češek