Bratislava

Bratislava: Vianoce v Karlovej Vsi

bl_mini_vianNa malého Ježiška sa bratia v bratislavskom kláštore netrpezlivo tešili. Vianočný pokoj, radosť a atmosféra čarovných chvíľ je výsledkom svedomitej vonkajšej i vnútornej prípravy, ktorá dala všetkým poriadne zabrať. Naše sviatky sme začali spevom prvých vešpier a ...

Na malého Ježiška sa bratia v bratislavskom kláštore netrpezlivo tešili. Vianočný pokoj, radosť a atmosféra čarovných chvíľ je výsledkom svedomitej vonkajšej i vnútornej prípravy, ktorá dala všetkým poriadne zabrať.

Naše sviatky sme začali spevom prvých vešpier v kaplnke kláštora. Predsedal im páter Lucián, kustód, ktorý sa pri tejto príležitosti bratom i krátko prihovoril. Potom komunita zasadla za štedrovečerný stôl. Páter Tomáš, gvardián kláštora, prečítal evanjelium o narodení Pána Ježiša a vyslovil bratom vianočné povzbudenie, potom po modlitbe posvätil vianočné oblátky, ktoré si bratia medzi sebou rozlámali skladajúc si vianočné blahoželania. Po štedrej večeri sa kláštorom rozniesol spev vianočných kolied. Najmladší z bratov potom rozdelil všetkým darčeky, ktoré im Ježiško nechal pod stromčekom.

Vianočná radosť je tak veľká, že sa s ňou túžime podeliť. Preto brat Martin a karloveská mládež pripravili pre farníkov pekné vianočné predstavenie o narodení Ježiška v dnešnej dobe. Na námestí pred kostolom ho zahrali o 23. hodine.

K svätej noci neodmysliteľne patrí polnočná, alebo tiež „pastierska“ sv. omša. Kňaz v sprievode priniesol sošku malého Ježiška a opatrne ju vložil do jasličiek pod oltárom. V Betleheme plápolalo betlehemské svetlo a do tmavej noci upršanej Bratislavy sa niesli pokojné, ale mocné slová piesne: „Tichá noc, svätá noc...“

Sviatok Božieho narodenia pokračoval ráno. Mnoho detí nemohlo prísť na polnočnú sv. omšu, preto na detskej svätej omši s pátrom Luciánom ďakovali za mnohé darčeky, ktoré dostali, i za ten najvzácnejší, malého Ježiška. Počas kázne deti utvorili skutočný živý betlehem a na konci svätej omše požehnal páter Lucián nastávajúce mamičky.

Pravú vianočnú atmosféru v našej rehoľnej i farskej rodine šíri okrem koledníkov Dobrej noviny i množstvo dobrých ľudí, ktorí sa v týchto dňoch delia s nami o svoje talenty, duchovné i materiálne dobrá. Všetkým dobrodincom i ľuďom dobrej vôle zo srdca ďakujeme a vyprosujeme im požehnané sviatky a Kristov pokoj v srdci i v ich rodinách.

Brj