Bratislava

Bratislava: Ekumenické modlitby

ekumena_miniDňa 24. januára 2010 v rámci Týždňa modlitieb na jednotu kresťanov sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnila ekumenická pobožnosť za účasti veriacichcirkvi bratskej.

Dňa 24. januára 2010 v rámci Týždňa modlitieb na jednotu kresťanov sa v Bratislave – Karlovej Vsi uskutočnila ekumenická pobožnosť za účasti veriacich cirkvi bratskej.

 

Ekumenickej pobožnosti v kostole sv. Františka z Assisi o 18.00 hod. predsedal administrátor miestnej farnosti p. Lucián Mária Bogucki a správca bratislavského zboru cirkvi bratskej  Daniel Pastirčák, ktorý sa v homílii prihovoril hojnému počtu veriacich.

 

Ekumenickú pobožnosť, ktorá sa niesla v duchu jednoty s kresťanmi v Jeruzaleme, pripravil brat diakon Róbert Gajderus a o jej hudobnú stránku sa postaral minoritský mládežnícky spevokol.

 

Stretnutie s kazateľom Danielom Pastirčákom po modlitbách v kostole pokračovalo v kláštornom refektári v pravej františkánskej atmosfére, kde sme sa mohli lepšie spoznať a nadviazať bratské kontakty, ktoré, ako veríme, budú pokračovať mimo oficiálnych stretnutí v rámci ekumenického týždňa.

 

Text: lmb; foto: br. Michal M. Lacko