Bratislava

Bratislava: Voľby rady bratstva OFS

OFS_mini27. januára, tri roky od historicky prvých volieb rady Bratstva sv. Maximiliána, prebiehala v kláštore minoritov volebná kapitula bratstva Františkánskeho svetského rádu.

 

27. januára, tri roky od historicky prvých volieb rady Bratstva sv. Maximiliána, prebiehala v kláštore minoritov volebná kapitula bratstva Františkánskeho svetského rádu.

 

Volebná kapitula začala sv. omšou v Kostole sv. Františka. Celebroval ju regionálny duchovný asistent OFS - P. Jakub Martaus OFM. V náväznosti na evanjelium dňa povzbudil prítomných členov regionálnej rady ako aj miestneho bratstva k horlivosti v dávaní sa a v bratskej službe.

 

Po sv. omši nasledovalo agapé v refektári kláštora. Následne s. ministerka informovala o stave bratstva. To má momentálne desať členov s trvalými sľubmi, dve sestry sú na počiatočnej formácii a ďalšie tri-štyri sa zúčastňujú stretnutí, ktoré sa konajú viac-menej v dvojtýždňových intervaloch.

 

Samotné voľby prebiehali v príjemnej františkánskej atmosfére. Ministerkou bola opätovne zvolená s. Matilda Pijačeková. Jej zástupkyňou a zároveň tajomníčkou bola zvolená s. Alica Šebestová, pokladníčkou bola opäť zvolená s. Margita Fischerová a funkciou formátorky bola naďalej poverená regionálna asistentka pre formáciu s. Zlatica Gregorová.

 

Zvoleným sestrám blahoželáme a vyprosujme potrebné dary Ducha Svätého.

Text a foto: br. Martin