Bratislava

Bratislava: Rektor KU kázal v karloveskej farnosti

V nedeľu 20. februára 2011 vo farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi pri nedeľných bohoslužbách Božie slovo hlásal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa.

V nedeľu 20. februára 2011 vo farnosti sv. Michala Archanjela v Bratislave – Karlovej Vsi pri nedeľných bohoslužbách Božie slovo hlásal rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku prof. Tadeusz Zasepa.

 

Prítomnosť pána rektora v Karlovej Vsi z jednej strany bola poďakovaním miestnemu farskému spoločenstvu za materiálnu podporu KU a z druhej strany mala za ciel priblížiť túto prvú a jedinú vysokú školu karloveščánom.

 

Rektor prof. Tadeusz Zasępa, je kňaz poľskej narodnosti a zároveň vysokoškolský učiteľ zaoberajúci sa teóriou masmediálnej komunikácie. Má poľské a slovenské štátne občianstvo. 23. apríla 2008 bol Akademickým senátom KU zvolený za rektora  Katolíckej univerzity v Ružomberku.

 

Text: lmb; foto: lmb a P. Tomáš Lesňák