Bratislava

Bratislava: 9. výročie posviacky kostola sv. Františka

fran_miniVo štvrtok 10. marca t.r. sa vo farskom kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi konala slávnostná sv. omša  pri príležitosti 9. výročia jeho posviacky.

 

Vo štvrtok 10. marca t.r. sa vo farskom kostole sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi konala slávnostná sv. omša  pri príležitosti 9. výročia jeho posviacky. Sv. omši predsedal a Božie slovo hlásal karlovešťan P. Jozef Bartkoviak, jezuita. Spolu s ním a kňazmi účinkujúcimi v miestnej farnosti sv. omšu celebroval hosť z Ríma, generálny asistent bratov minoritov P. Jacek Ciupiński.

Kostol sv. Františka z Assisi požehnal 9. marca 2002 Mons. Ján Sokol, bratislavsko-trnavský arcibiskup.

 

Vypočujte si kázeň pátra Jozefa Bartkoviaka:


 

 

 

Text: lmb; foto: br. Pavol Češek