Bratislava

Bratislava: Výročie posviacky chrámu

Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti siedmeho výročia posviacky chrámu sv. Františka celebroval vdp. Pavol Gajdoš, rodák z Karlovej Vsi.
Slávnostnú svätú omšu pri príležitosti siedmeho výročia posviacky chrámu sv. Františka celebroval vdp. Pavol Gajdoš, rodák z Karlovej Vsi.
V kázni veriacim pripomenul mimoriadnosť daru akým je kostol a možnosť prednášať Bohu svoje prosby a modlitby v mieste na to posvätenom. Podelil sa s nami i so svojím osobným vzťahom k tomuto miestu. Miestu, kde je Boh uprostred sídliska.

Gvardián páter Tomáš Lesňák slúžil sv. omšu v úmysle žijúcich i zosnulých dobrodincov kostola. Svojím spevom obohatil našu slávnosť i karloveský zbor.

Po sv. omši sme sa pomodlili slávnostné vešpery z výročia posviacky chrámu.

Text a foto: br. Tibor