Bratislava

Bratislava: Deň blahorečenia Jána Pavla II.

mini_blahorec

Pápež Benedikt XVI. blahorečil 1. mája svojho predchodcu, Jána Pavla II. Na túto príležitosť bratia minoriti pripravili na detskej svätej omši slávnostné odhalenie obrazu nového blahoslaveného.

 

V nedeľu pápež Benedikt XVI. blahorečil svojho predchodcu, Jána Pavla II. Na túto príležitosť bratia minoriti pripravili na detskej svätej omši slávnostné odhalenie obrazu nového blahoslaveného.

Páter Lucián sa vo svojej homílii podelil s deťmi a ich rodičmi o zážitky zo stretnutí so Svätým Otcom. Krátko po tom, ako v Ríme pápež slávnostne povolil bohoslužobný kult bl. Jána Pavla, rozvinul páter Lucián počas piesne o novom blahoslavenom  jeho obraz v kostole tak, ako sa to pri obradoch blahorečenia robí na Námestí svätého Petra. Nevšedná slávnosť upriamila našu pozornosť na vernosť a lásku k Cirkvi a jej nástupcovi, rímskemu biskupovi.

 

text a foto: br. Jozef S.