Bratislava

Bratislava: Slávnosť posviacky školskej kaplnky

kap_miniMons. Ján Formánek, generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, posvätil školskú kaplnku v Spojenej škole sv. Františka z Assisi  pri svätej omši v stredu 18. mája 2011. Kaplnka je zasvätená blahoslavenému Jánovi Pavlovi.

Mons. Ján Formánek, generálny vikár bratislavskej arcidiecézy, posvätil školskú kaplnku v Spojenej škole sv. Františka z Assisi  pri svätej omši v stredu 18. mája 2011. Kaplnka je zasvätená blahoslavenému Jánovi Pavlovi. Na slávnosti boli prítomní bratislavskí bratia minoriti spolu so svojím provinciálnym predstaveným P. Tomášom Lesňákom, p. Viera Kyselicová, riaditeľka arcidiecézneho školského úradu, vedenie a zamestnanci školy, študenti a žiaci i niekoľko rodičov.

 

Mons. Formánek v homilií pripomenul obraz svetla – svetla, ktorým je živý Ježiš. On chce osvetľovať každého človeka, aby sme nekráčali v tme. A silu tohto svetla môžu teraz všetci zamestnanci i žiaci SŠ sv. Františka načerpať práve pred bohostánkom v kaplnke, kde bude odteraz Ježiš prítomný v Najsvätejšej Sviatosti. Kedykoľvek ho môžu navštíviť, zhovárať sa s ním...

 

Na konci slávnosti poďakoval riaditeľ školy, Ján Horecký, generálnemu vikárovi za posviacku kaplnky a P.Luciánovi, správcovi farnosti, za myšlienku zriadiť v škole kaplnku i jej realizáciu. Veľká vďaka patrí aj všetkým karloveským farníkom, pretože kaplnka je ich darom škole.

 

Slávnosť sledovali žiaci celej školy prostredníctvom obrazoviek. Aj to prispelo k tomu, že z prítomnosti Ježiša prejavili veľkú radosť všetky deti.

Napokon vďaka patrí aj všetkým darcom a pomocníkom, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie tejto krásnej kaplnky.

 

Text: Iveta Lenčová; foto: P. Michal