Bratislava

Reliéf Nepoškvrnenej Panny

mini

Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom. Reliéf ju už nainštalovaný a v týchto dňoch sú na ňom vykonanávané posledné povrchové úpravy. Radi Vás už teraz pozývame na posviacku, ktorá je plánovaná na 6. mája t.r. po sv. omši pre deti o 10:00 hod.

Socha3Po dlhšom čase znovu a posledný krát uverejňujeme výzvu, ktorá chce byť tentokrát aj pozvaním. Ešte stále je totiž možné podporiť dielo k úcte Nepoškvrnenej Panny Márie - verejne dostupný reliéf, umiestnený na fasáde kláštora oproti vychodu z kostola sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.


Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli finančným darom. Reliéf ju už nainštalovaný a v týchto dňoch sú na ňom vykonanávané posledné povrchové úpravy. Radi Vás už teraz pozývame na posviacku, ktorá je plánovaná na 6. mája t.r. po sv. omši pre deti o 10:00 hod.

Milý brat, sestra!

Našim zámerom je vytvorenie jej umeleckej podoby vo forme reliéfu na stene minoritského kláštora zo strany dvora oproti vchodu do kostola. Na pripojených fotografiách je zobrazená hlinená predloha, podľa ktorej bude dielo vykonané v životnej veľkosti do umelého kameňa s prvkami skla.

Myšlienka uctiť si Máriu takýmto spôsobom sa zrodila v roku 2004, keď si Cirkev pripomínala 150. výročie vyhlásenia dogmy o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. Rehoľná provincia slovenských bratov minoritov je zasvätená Nepoškvrnenej Panne a jej chceme zverovať seba samých, náš apoštolát a všetky naše diela. Návrh preto zobrazuje Máriu, ktorá gestom rúk a hlavy vyjadruje počudovanie nad svojim vyvolením a zároveň jej odovzdanie sa Bohu: Hľa služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Je zrejmé, že je v požehnanom stave, lebo Ona je tá, ktorá svetu, ako prvá z apoštolov, prináša Ježiša Krista. Plášť zahaľujúci jej postavu má formu mandle, ktorá je v kresťanskej ikonografii symbolom božskej dokonalosti a slávy. Mária stojí na mesiaci a pod jej nohami sa zvíja had. Prišliapnutá hadia hlava naznačuje víťazstvo nad zlom a vyplnenie sa proroctva z knihy Genezis; mesiac bude vykonaný z liateho skla a je zasa symbolom pominuteľnosti tohto sveta, ktorý je takto postavený do kontrastu s trvácnosťou Máriinej krásy, viery a lásky.

Aj Ty môžeš pomôcť, podľa svojich možností - modlitbou alebo príspevkom na účet zriadený bratmi na tento cieľ v Ľudovej banke.

Volksbank - číslo účtu: 40 600 150 26/3100

(Pri posielaní poštovou poukážkou: Kláštor minoritov, Nám. sv. Františka 4, 84104 Bratislava; referenčné číslo: 021913690)

Na slávu Božej Rodičky!