Bratislava

Bratislava: Farská duchovná obnova s p. Mariakumarom

kumar_miniV dňoch 21. - 23. 6. v našej farnosti v Bratislave - Karlovej Vsi sa konali farské duchovné cvičenia. Tento rok k nám zavítal P. James Mariakumar, SVD.

V dňoch 21. - 23. 6. v našej farnosti v Bratislave - Karlovej Vsi sa konali farské duchovné cvičenia. Tento rok k nám zavítal P. James Mariakumar, SVD.  Je kňazom a členom Spoločnosti Božieho Slova. Narodil sa 4. 10. 1938 v Kerale, v Indii. Získal doktorát z filozofie a istý čas pôsobil ako profesor filozofie. Od r. 1978 začal slúžiť ľuďom po celom svete  v službe duchovného poradenstva, vnútorného uzdravovania a oslobodzovania, aj z generačných kliatieb a pút.

V službe pátrovi Mariakumarovi pomáha jeho tím, najmä sestra Mary Pereira, plne zasvätená službe evanjelizácie. Na stretnutiach slúži charizmatickou modlitbou, duchovným poradenstvom, ako aj prednáškami.

Vo svojich prednáškach sa snažili zamerať našu pozornosť na život podľa Božieho slova, rast vo viere, život v Duchu, rast v Ježišovi, život v plnej dôvere a radosti ako pravé Božie deti. Snažili sa nás naučiť zažiť slobodu v Kristovi, aby sme prežili svoj ​​život naplno so zahľadením sa do Ježišovej tváre. Preto hovorili napríklad o Božej svätosti, o odpustení, o strachu a dôvere. Jeden celý deň venovali rodinám, manželstvu a výchove detí. Počas dvoch adorácií nás P. Mariakumar viedol modlitbou za uzmierenie, proti žiadostivosti a za vnútorné uzdravenie.

Zaujímavé bolo, že sa týchto farských duchovných cvičení nezúčastnili len naši farníci, ale aj ľudia z rôznych miest Slovenska.

Ďakujeme týmto indickým exercitátorom za oživenie a prehĺbenie nášho duchovného života. Ďakujeme tiež všetkým ľuďom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave a organizácii celej tejto akcie.

 

br. vfh