Bratislava

Bratislava: Karlovešťania oslávili 75. výročie posvätenia svojho kostola

vyr_miniV utorok 28. júna 2011 vo farnosti sv. Michala Archanjela oslávili karloveskí  farníci 75. výročie posvätenie svojho kostola sv. Michala Archanjela. Slávnosť sa začala príhovorom starého Karlovešťana Vojtecha Tótha.

V utorok 28. júna 2011 vo farnosti sv. Michala Archanjela oslávili karloveskí  farníci 75. výročie posvätenie svojho kostola sv. Michala Archanjela. Slávnosť sa začala príhovorom starého Karlovešťana Vojtecha Tótha, ktorý sa venoval histórii budovania kostola i jeho obrany pred zbúraním v časoch totality. Hlavným celebrantom slávnostnej sv. omše bol správca farnosti P. Lucián Mária Bogucki ,OFM Conv. Veľmi milá bola skutočnosť, že koncelebroval jeden z kňazov, ktorí vyrástli v Karlovej Vsi – P. Richard Bóna, ktorý teraz pastoračne pôsobí v USA. V homílii sa P. Lucián venoval posilneniu viery, vyzdvihol skutočnosť, že práve v ťažkom období totality vzišlo z Karlovej Vsi sedem nových kňazov, ktorí teraz obetavo pôsobia v rôznych častiach sveta a taktiež  poďakoval všetkým tým, čo sa pričinili o záchranu a ďalšie zveľadenie kostola s. Michala Archanjela. Po sv. omši sa všetci stretli pred kostolom na malom agapé.

 

Text a foto: Vojtech Tóth

 

Pozrite is celý príhovor p. Vojtecha Totha o histórii kostola sv. Michala