Bratislava

Bratislava: 1. vikendovka minoritskej animátorskej školy

animatorska_miniV Bratislave od 7. do 9. októbra t. r. v rámci Minoritskej animátorskej školy prebehol prvý víkendový výcvik budúcich animátorov.

V Bratislave od 7. do 9. októbra t. r. v rámci Minoritskej animátorskej školy prebehol prvý víkendový výcvik budúcich animátorov. Vyše štyridsať mladých ľudí vo veku od 14 do 19 rokov pod vedením skúsených odborníkov v práci s deťmi a mládežou, psychologičiek Evy Polákovej a Gabriely Dytterovej, odhaľovalo svoje schopnosti potrebné pri vedení rôznych spoločenstiev a stretiek.

 

Organizátorom animátorskej školy je kustódia bratov minoritov. Skupinu budúcich animátorov vo väčšine  tvoria mladí zo Spojenej školy sv. Františka v Bratislave, zo spoločenstva Misia Marína a mládež z minoritských farnosti.

 

Text: lmb; foto: br. Jozef a lmb