Bratislava

Bratislava: Prázdniny v kláštore

zvaoncekRehoľa minoritov pripravila pre chlapcov navštevujúcich 5. až 9. ročník ZŠ zaujímavé podujatie - prázdniny v kláštore. Chlapci, ktorí by radi nahliadli do kláštornej klauzúry a vyskúšali si rehoľný život aspoň na jeden deň, dostali svoju šancu. 

Rehoľa minoritov pripravila pre chlapcov navštevujúcich 5. až 9. ročník ZŠ zaujímavé podujatie - prázdniny v kláštore. Chlapci, ktorí by radi nahliadli do kláštornej klauzúry a vyskúšali si rehoľný život aspoň na jeden deň, dostali svoju šancu.

Celé podujatie sa konalo v dňoch 28. - 29. októbra. Minoritská komunita v Bratislave privítala sedem odvážnych zvedavcov. V kláštore ich čakala modlitba, spoločenské hry, športová aktivita, fyzická práca, bratské stretnutie na spoločnej meditácii o rehoľnom povolaní. Chlapci sa dozvedeli, že rehoľný život je život tých ľudí, ktorých Pán Ježiš povolal k sebe na horu Tabor. Zoznamili sa s osobou a povolaním sv. Františka a so spôsobom života menších bratov. Dvere klauzúry sa pre nich otvorili až po "rýchlokurze kláštorného poriadku". Na hore Tabor sa potom zdržali spolu s rehoľníkmi pri spoločnej večernej adorácii.

Ráno chlapci načas vstávali, aby mohli začať deň sv. omšou. Po nej sa naraňajkovali a dali sa do sobotnej práce rehoľníkov - upratovania. Boli veľmi šikovní, preto sa stihli v tento deň ešte zoznámiť s osobnosťou sv. Antona z Padovy. Popoludní sa s bratmi vybrali na cintorín, kde sa spoločne pomodlili za duše zomrelých.

Z tohto stretnutia ostalo chlapcom nielen množstvo zážitkov, ale aj nová kniha o sv. Maximiliánovi, našom mučeníkovi, ktorú si každý účastník odniesol domov na pamiatku.

 

info a foto: br. jozef