Bratislava

Bratislava: Animátorská škola pokračuje

kurzRehoľa minoritov organizuje v tomto školskom roku animátorský kurz pre mladých ľudí, ktorí v budúcnosti chcú pracovať vo svojich farnostiach s deťmi a mládežou. Predvianočné stretnutie v sobotu 17. decembra bolo zamerané...

Rehoľa minoritov organizuje v tomto školskom roku animátorský kurz pre mladých ľudí, ktorí v budúcnosti chcú pracovať vo svojich farnostiach s deťmi a mládežou. Predvianočné stretnutie v sobotu 17. decembra bolo zamerané na sebapoznanie.

Budúcich animátorov školili pani Monika Ciutti, sociálna pracovníčka, supervízorka a pani Marta Gašparíková, psychologička a logoterapeutka.

Pre budúcich animátorov je veľmi dôležitá dôsledná príprava a formácia. Musia dobre poznať svoju osobnosť. Len tak budú môcť neskôr pracovať na správnom formovaní mladých ľudí na ceste k Bohu.

 

Info a foto: br. Lucián