Bratislava

Bratislava: Vianoce 2011

vianoceBANiektoré deti sa v škole pýtali našich bratov: "Máte aj v kláštore Vianoce?" Máme. Slávime ich vo svojich kláštorných komunitách i spoločne s farníkmi. Aké boli tentoraz?

V kláštornej komunite sa Vianoce začínajú slávením prvých vešpier slávnosti Narodenia Pána, na ktoré nás pozýva "brat vigilans" zvonením na kláštornom zvone. Modlíme sa ich spoločne v našej malej kaplnke. Pri vešperách už zaznejú prvé vianočné spevy a zažneme stromček.

Po vešperách nasleduje štedrá večera, ktorá má trocha obohatený rituál. Na začiatok sa modlíme modlitbu Anjel Pána. Jeden z bratov číta evanjelium o narodení Ježiška v Betleheme. Potom sa gvardián - predstavený kláštora - krátko prihovára bratom a vyslovuje im vianočné prianie. Po ňom posvätí oblátky, z ktorých si vzájomne odlomujeme a želáme si požehnané sviatky. Na štedrovečernom stole v kláštore je to isté, čo v iných rodinách našej farnosti. Zvláštnym prídavkom je zrejme iba tradičná vianočná polievka z Poľska, ktorú sme si aj my veľmi obľúbili. Samozrejme k tomuto rituálu patrí aj spievanie vianočných kolied, po ktorom nasleduje rozbaľovanie darčekov, pretože Ježiško prichádza na Vianoce aj do kláštora.

Tohtoročná polnočná sv. omša bola okrášlená hudobným sprievodom sláčikového orchestra pod vedením Dominika Mráza. S orchestrom spieval zbor spevákov z Cirkevnej umeleckej školy sv. Cecílie, ktorá má od septembra  pobočku už i v našej farnosti.

 

 

Už ráno boli na detskej sv. omši požehnaní koledníci Dobrej noviny, ktorí sa potom po obede aj pustili do práce a začali s novinou o narodení Krista obchádzať naše domovy. Po detskej sv. omši mládež pripravila pre deti živý betlehem, v ktorom nechýbali ani živé zvieratká. Tohtoročné predstavenie bolo o sv. Františkovi a prvom betleheme, ktorý postavil v mestečku Grecio. On sám totiž v 13. storočí inicioval tradíciu stavania živých betlehemov, ktorá pretrvala vo františkánskom ráde dodnes a stala sa populárnou po celom svete.

 

Info: br. jozef

Foto: archív