Bratislava

Bratislava: medovníky pre misie

5. apríla 2009 v minoritskej farnosti v Bratislave v Karlovej Vsi sa opäť konala akcia – medovníky pre misie. 5. apríla 2009 v minoritskej farnosti v Bratislave v Karlovej Vsi sa opäť konala akcia – medovníky pre misie.


Organizátormi podujatia boli členovia Katolíckej jednoty Slovenska z Karlovej Vsi . Členky tejto organizácie už niekoľko dní dopredu piekli a balili medovníčky na nedeľný predaj. Na Kvetnú nedeľu po svätých omšiach ich ponúkali veriacim za ľubovoľný príspevok. Výťažok z tejto akcie činil 1017,65 EUR a 100 USD.

Aj touto cestou chceme poďakovať členom Katolíckej jednoty Slovenska za ich nadšenie pre misijné dielo Cirkvi.

Text: Anton Gebauer; foto: brat Tibor