Bratislava

Bratislava: 5. stretnutie animátorskej školy

animatori_miniV dňoch od 13. do 15. decembra v Bratislave – Karlovej Vsi sa už po piatykrát stretli budúci animátori.  Školiteľmi vyše tridsiatich mládežníkov boli zastupitelia eRka...

V dňoch od 13. do 15. decembra v Bratislave – Karlovej Vsi sa už po piatykrát stretli budúci animátori. Školiteľmi vyše tridsiatich mládežníkov boli zastupitelia eRka - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí: Terka Žitňanská, Zuzana Kosková a Zuzana Hudecová.

 

Program piatej „víkendovky“ animátorskej školy bol zameraný na riešenie konfliktov v spoločenstve a na stretkách, a o tom čim je a čim nie je stretko. Ďalej prednášajúce hovorili o motivácii detí a animátorov a o tvorivosti a jej využitiu. Metódou „tvorivých dielni“ dali niekoľko typov na rozličné stretká.  Počas animátorskej školy bol vytvorený priestor na spoločnú sv. omšu či úž vo farskom kostole, alebo v Spojenej škole sv. Františka.

 

Text a foto: lmb a František Stank