Bratislava

Bratislava: Krížová cesta v Karlovej Vsi

Na Veľký piatok 10. apríla 2009 už tradične po obradoch sa v karloveskej farnosti konala hraná krížová cesta. Na Veľký piatok 10. apríla 2009 už tradične po obradoch sa v karloveskej farnosti konala hraná krížová cesta.

Tento rok sa krížová cesta niesla v duchu sv. Pavla pri príležitosti jeho jubilejného roku. Začali sme prvými zastaveniami na nádvorí kostola (herci boli na terase kláštora). Krížová cesta pokračovala cez Námestie sv. Františka a ulicami našej mestskej časti až do Líščieho údolia. Jednotlivé zastavenia súčasne znázorňovali utrpenie Pána Ježiša a udalosti zo života apoštola Pavla.

Autorom a režisérom bol brat Martin Mária Kollár, aktívne s ním spolupracovali členovia Neokatechumenátnej cesty a mládež z našej farnosti.

Text: Ľudmila Gebauerová, foto: brat Pavol Češek