Bratislava

Bratislava: Neokatechumenátne katechézy

neo2Členovia Neokatechumenátnej cesty vás srdečne pozývajú na katechézy pre dospelých a mládež, konané vo Farnosti sv. Michala v Karlovej Vsi...

 

Členovia Neokatechumenátnej cesty vás srdečne pozývajú na katechézy pre dospelých a mládež, každý pondelok a piatok po vešperách o 19.00 hod. v pastoračnej miestnosti pri kostole sv. Františka v Bratislave - Karlovej Vsi.

neo

Ján Pavol II. a Benedikt XVI. povzbudzujú k tomu, aby vo farnostiach vznikali spoločenstvá hlbšej katolíckej formácie, ktoré sa budú konkrétnym spôsobom zapájať do novej evanjelizácie. Cieľom týchto katechéz je vytvoriť vo farnosti menšie spoločenstvá, kde by jednotlivý veriaci mohli intenzívnejšie prežívať dar viery.

 

RKFU