Bratislava

Obnova pre gymnazistov

V dňoch 16. -19. septembra 2014 sa naši mladší gymnazisti zúčastnili duchovného sústredenia na jezuitskej chate v Trlenskej doline pod Vlkolíncom.

Pod duchovným vedením pátra Tomáša mohli zažiť v krásnom prostredí vzácne chvíle spoločenstva a modlitby. Počas troch dní, ktoré sa niesli v duchu hlavnej témy „Kto som“, gymnazisti mali možnosť viacej sa spoznať, spolu prežiť sväté omše, polnočnú adoráciu a byť bližšie k sebe aj k Ježišovi.

Celý program vyvrcholil slávnostnou imatrikuláciou, na ktorej boli prváci prijatí do študentského cechu a následne za veľmi pôsobivej atmosféry pasovaní pánom riaditeľom za rytierov podľa Listu Efezanom (6, 10-17). P. Tomáš na záver každého osobne požehnal vkladaním rúk na hlavu.

Sme pevne presvedčení, že hojné Božie milosti načerpané počas týchto dní budú študentom i učiteľom oporou počas celého školského roka. Dúfajme, že sa takto začala pekná tradícia, ktorá bude mať na našom gymnáziu pokračovanie aj v ďalších rokoch.

Viď gymnázium sv. Františka z Assisi v Bratislave - Karlovej Vsi.