Bratislava

Kríž Svetových dní mládeže v Karlovej Vsi

Kríž Svetových dní mládeže zavítal do minoritského kostola v Bratislave v stredu, 19. novembra, počas svätej omše pre žiakov Spojenej školy sv. Františka z Assisi.

Pápež Ján Pavol II., dnes už svätý, ho 22. apríla 1984 daroval mladým, aby s ním putovali po celom svete. Svätý Otec chcel, aby sa kríž stal znamením lásky Boha k mladým ľuďom vo všetkých kútoch sveta. Na kríži sa nachádza nápis: "Neste ho po zemi ako znamenie lásky Pána Ježiša k celému ľudstvu a ohlasujte všetkým, že vykúpenie a spása je len v Kristovi zomrelom a zmŕtvychvstalom".

Kríž je drevený symbol, ktorý už tri desaťročia križuje celým svetom. Vysoký je 3,8 metra a široký 175 cm. Váži 40 kg.

Od roku 1984 kríž obišiel takmer celý svet a bol prítomný na všetkých ďalších Svetových dňoch mládeže. Rím (1985), Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paríž (1997), Rím (2000), Toronto (2002), Kolín (2005), Sydney (2008), Madrid (2011) a Rio de Janeiro (2013). Od roku 1994 symbol putuje pred SDM v diecézach hostiteľskej krajiny a svoju púť potom končí v meste konania sa SDM. Naposledy ho prevzali Poliaci od Brazílčanov. U našich severných susedov putuje od apríla, potom ho prijali v krajinách strednej a východnej Európy. Za 30 rokov prekonal milióny kilometrov. Chlapci a dievčatá ho nosia na pleciach, autami, lietadlami, putoval aj na psích záprahoch a na otvorenej lodi.

Harmonogram  putovania kríža nájdete na http://www.svetovednimladeze.sk/put-kriza-sdm/harmonogram.

--
podľa http://www.svetovednimladeze.sk/o-sdm/symboly spracoval br. Tomáš M.
foto: br. Tomáš M.