Bratislava

Duch. obnova pre starších gymnazistov

V dňoch od 27. -29. októbra 2014 sa tentokrát starší gymnazisti, tretiaci a štvrtáci gymnázia sv. Františka

v Bratislave-Karlovej Vsi, zúčastnili duchovnej obnovy v Nitre v misijnom dome na Kalvárii. Pod duchovným vedením pátra Tomáša mohli zažiť v krásnom prostredí vzácne chvíle spoločenstva a modlitby. Počas troch dní sa gymnazisti mali možnosť viacej sa spoznať, spolu prežiť sväté omše, polnočnú adoráciu a byť bližšie k sebe aj k Ježišovi.

Pripájame zopár momentiek a pozývame navštíviť stránku školy, kde nájdete zo sústredenia viac postrehov.

Foto: Martin Ivančo