Bratislava

Duchovná obnova v Bratislave

miniobnovaPočas novoročnej duchovnej obnovy sa jej účastníci zamýšľali nad možnosťou či nemožnosťou plánovania vlastnej cesty k svätosti.

Duchovnej obnovy v dňoch 2. – 4. januára sa zúčastnilo 7 mladých mužov z rôznych kútov Slovenska. Tri dni v rehoľnej klauzúre im mali dopomôcť stíšiť sa a zamyslieť sa nad svojím životom na prahu Nového roka.

Pri rozjímaniach ich sprevádzala osobnosť sv. Antona z Padovy. Bol to totiž veľký františkánsky svätec a zakladateľ františkánskej teologickej školy, ktorý na ceste k poznaniu svojej duchovnej totožnosti a svojho povolania musel prejsť mnohými skúškami. Na svojej ceste pritom neraz stroskotal, pretože Bohu predkladal vlastné plány, ako sa stať svätým. Účastníci obnovy sledovali počas troch dní s p. Jozefom Antonovu životnú cestu. Tá sa stáva jasnejšia a zrozumiteľnejšia čítaním spisov, v ktorých tento svätec zanechal svoje poznanie a plody vlastnej duchovnej skúsenosti pre bratov, ktorí boli jeho žiakmi.

Svätému Antonovi zverujeme účastnikov obnovy i všetkých mladých mužov hľadajúcich ich vlastnú cestu k svätosti.