Bratislava

Bratislava: Komunitný výlet do Ostrihomu

miniesztergomBratislavská minoritská komunita putovala dňa 7. januára do neďalekého Ostrihomu.

Naša bratislavská komunita sa rozhodla v posledný deň vianočných prázdnin oddýchnuť si a zájsť do Ostrihomu. Je to miesto, ktoré je dôležitým historickým i duchovným symbolom nášho i maďarského národa. Monumentálny arcibiskupský chrám, ktorý sa vypína nad Dunajom hneď za slovensko-maďarskou hranicou, je tretím najväčším chrámom v Európe. Bratia sa na výlete zoznámili s jeho históriou a obzreli si množstvo vzácnych artefaktov, ktoré ukrýva za svojimi múrmi. V bratislavskom Kláštore sv. Františka v Karlovej Vsi pôsobí desať bratov: päť kňazov, jeden rehoľný brat a štyria bratia študenti, ktorí sa v Bratislave pripravujú na zloženie večných sľubov.