Bratislava

Provinciálna vizitácia v Bratislave

Vizitácia prebiehala od 10. do 14. januára a vykonával ju otec Piotr Stanisławczyk z Krakova. Spolu s ním prišiel na návštevu aj brat Jan Hruszowiec.

V apríli tohto roku sa totiž uskutoční kustodiálna kapitula slovenských minoritov, ktorá určí smerovania rehole na ďalšie štyri roky. Pred takouto kapitulou sa uskutočňuje „kontrola" všetkých kláštorov.

Otec Peter skontroloval dokumenty týkajúce sa chodu kláštora a osobne sa porozprával s každým bratom. Odslúžil tiež svätú omšu pre bratov juniorov, na ktorej ich povzbudil, aby boli nielen stáli v smerovaní ku Kristovi, ale aby svoj vzťah s Ním aj neustále očisťovali a prehlbovali.

Na záver sa bratia stretli na kapitule, kde ich otec Piotr oboznámil s výsledkami vizitácie.


otec Piotr Stanisławczyk

psPo kňazskej vysviacke sa rozhodol pomáhať ľuďom závislým na drogách a alkohole. Po rokoch hľadania a vzdelávania sa v tejto oblasti založil pri našom kláštore poľskom mestečku Chęciny Centrum pre liečbu závislostí s názvom San Damiano. Pôsobil tu ako predstavený kláštora a terapeut. Centrum poskytuje aj poradenstvo pre rodiny zasiahnuté závislosťami a v rámci prevencie sa venuje deťom z okolia Chęcin. V roku 2012 sa stál zástupcom provinciála krakovskej minoritskej provincie.

brat Jan Hruszowiec

jhPo večných sľuboch pôsobil najprv v Poľsku, ale po čase vycestoval na misie do Ruska. Tri roky prežil v Sankt Petersburgu a tri roky v Kaliningradskej oblasti. Ďalšie dva roky pôsobil na Slovensku v našom levočskom kláštore v Levoči. Teraz pracuje v Krakove na provincialáte. Venuje sa evanjelizácii cez internet.

 

 

text: br. Tomáš M.
foto: bratia minoriti / internet