Bratislava

Lektorát

Na prvú pôstnu nedeľu prijali bratia Josef, Tomáš a Petr službu lektorátu. Predchádzala tomu dvojdňová príprava vo Vlkolínci, ktorá bola spojená s oddychom ukončení skúškového obdobia.

Do Vlkolínca sme pricestovali v stredu v noci. Po tom, čo sme sa poriadne vyspali a naraňajkovali, sme sa vybrali na prechádzku. Nemali sme presne stanovený cieľ – jednoducho sme išli skoro stále do kopca až kým sme nedošli do lyžiarskeho strediska Malinô Brdo. Cestou hore sme vytlačili niekoľko áut a pri odchode sa pri nás zastavili bratia františkáni, ktorí tam práve lyžovali. Myslím si, že prechádzka bola úspešná.

Poobede nám páter Tomáš vysvetľoval, čo znamená byť lektorom:

Lektorát je služba, ktorú Cirkev po stáročia udeľuje kandidátom na kňazský stav. Až do Druhého vatikánskeho koncilu bol lektorát jedným z nižších kňazských svätení. Z rozhodnutia pápeža Pavla VI. sa tak už nenazýva. Má to byť „ministérium“, čiže služba, ktorou Cirkev poveruje kandidátov kňazstva, aby sa užšie zjednotili s Božím slovom, ktoré majú sami čítať, spoznávať a žiť, no na základe zvláštneho poslania aj ohlasovať v liturgickom zhromaždení.

Lektor je na základe liturgických predpisov ustanovený na prednes čítaní zo Svätého písma, okrem evanjelia. Môže vo sv. omši predniesť aj úmysly všeobecnej modlitby a – keď niet žalmistu – aj žalm medzi čítaniami. Ak nie je prítomný diakon, lektor môže v liturgickom sprievode niesť evanjeliár. Táto služba môže byť v súčasnosti udelená aj tým, ktorí nie sú na ceste ku kňazskej vysviacke. Tí, čo chcú byť kňazmi, ju však musia prijať a dostatočne dlho vykonávať.

V podobnom duchu sme prežili aj piatok. V sobotu ráno sme pricestovali do Bratislavy, pretože sa konal Kurz františkánskej spirituality, na ktorom sa pravidelne zúčastňujeme.

O týždeň neskôr sa počas nedeľnej svätej omše o 11:30 uskutočnilo samotné udelenie lektorátu z rúk nášho kustóda, pátra Tomáš Lesňáka. Slávnosť svojou prítomnosťou ozdobili bohoslovci z neokatechumenátu a od verbistov. Veľký dojem urobil svojím spevom náš farský zbor, ktorému z celého srdca ďakujeme.

text: br. Tomáš M, br. Jozef Sukeník
foto: bratia minoriti