Bratislava

Bratislava: Návšteva z Hnutia fokoláre

Vo večerných hodinách v stredu 29. apríla t.r. našu minoritskú komunitu v Bratislave navštívil P. Amadeo Ferrari, OFMConv., člen centra rehoľníkov Hnutia fokoláre.

 

Vo večerných hodinách v stredu 29. apríla t.r. našu minoritskú komunitu v Bratislave navštívil P. Amadeo Ferrari, OFMConv., člen centra rehoľníkov Hnutia fokoláre.

Spolu s nim prišli Farkas Ferencz, delegát Hnutia pre Maďarsko, Jiří Krotochvíl, delegát pre Slovensko a Gaetano Minúta, člen fokoláre v Bratislave.

Po večeri v peknej bratskej atmosfére sme sa stretli na spoločnom posedení s našim rehoľným spolubratom Amadeom, ktorý je už dlhé roky v rámci Hnutia fokoláre zodpovedný za zasvätené osoby, ktoré spolupracujú s týmto spoločenstvom. Páter Ferrari nám priblížil spiritualitu spoločenstva, ktoré založila už nežijúca Chiara Lubichová. Zvlášť podčiarkol charizmu jednoty a spiritualitu opusteného Krista.

Stretnutie sme ukončili spoločnou modlitbou v kláštornej kaplnke a pozvaním na plánovanú budúcoročnú duchovnú obnovu pre celú našu kustódiu.