Bratislava

Púť detí v Marianke

Tentokrát, pri príležitosti Roku zasväteného života, spoznávali deti rôzne rehole. Minoriti boli jednou z nich.

Na stanovisku číslo 1 sme deťom najskôr krátko predstavili život svätého Františka a našu rehoľu. Potom deti mohli zakúsiť to, o čom sme im rozprávali. Niektorí formou skladania puzzle pomáhali Františkovi opravovať Boží dom. Iní sa na šnúrke učili viazať uzlíky, ktoré znázorňujú naše tri sľuby, a nakoniec si z nej vytvorili náramok s medailónikom Panny Márie. Veľký úspech zožal aj obraz svätého Františka s vlkom, ktorému mohli deti zapožičať svoju tvár a urobiť si fotku.

Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou s otcom arcibiskupom Stanislavom Zvolenským. V kázni nadväzujúcej na evanjelium o premenení vody na víno predstavil Pannu Máriu ako „dobrú mamičku“, ktorá prednáša naše prosby Ježišovi.

Púť sa uskutočnila v sobotu, 23. mája 2015, a zúčastnili sa na nej deti z rôznych farností arcidiecézy. Niektoré, aj napriek nepriaznivému počasiu, putovali do Marianky pešo. V rámci vystúpení detských speváckych zborov sa predstavila aj S.I.L.A. – hudobná skupina z našej farnosti.

Text: br. Tomáš M.
Foto: páter Tomáš