Bratislava

Detský tábor

V dňoch od 11. do 19. júla 2015 sa v rekreačnom zariadení neďaleko obce Horná Ves uskutočnil tábor pre deti z našej cirkevnej základnej školy sv. Františka.

Téma, ktorá nás sprevádzala počas celého nášho tábora sa týkala proroka Jonáša a jeho poslania.

V programe bola každodenná sv. omša, rôzne hry a súťaže ladené k témam jednotlivých dní a večerná modlitba s divadielkom o Jonášovi. Deti sa postupne zoznamovali s etapami Jonášovej cesty do Ninive, jeho kázaním a pokáním obyvateľov mesta.

Spoločne s deťmi sme sa zhodli, že nám bolo spolu výborne a niektorí by ostali ešte ďalší týždeň.

Text: P. Peter

Foto: Marián Polák