Bratislava

Oáza duchovnej obnovy

Charitný domov  a penzión Valaška v Dolnom Smokovci  sa stali na týždeň domovom bratislavských rodín zo spoločenstva Misia Máriina. Od 12.7. do 18.7. 2015 sme sa rozhodli vymeniť  mestské teplo a dusno za úžasný tatranský vzduch a v tomto prostredí nabrať duchovné i telesné sily. Išlo  o 103 duší (47 dospelých ,21 detí a 18 animátorov), kde  najstarší účastník mal 84 rokov  a najmladší  1 rok.

Spoločná rodinná duchovná obnova zahŕňa v prvom rade duchovnú obnovu rodičov, no nezabúdalo sa ani na deti. Témou ich obnovy bol Mojžiš. A tak sa stalo, že do Vysokých Tatier zavítal Egyptský faraón, jeho manželka a ich sprievod.  Animátori pre deti  pripravili  tématické stretká, hry a rôzne aktivity.

Hlavnou témou pre dospelých bola „Misia Panny Márie“. Ňou sme uzavreli  3 ročný cyklus  o Márii, počas ktorého sme sledovali Máriino dobrodružstvo viery.  Sprievodcom po jej dobrodružstve, ktoré je zároveň našim dobrodružstvom vo viere, bol páter Tomáš Lesňák.

Duchovná obnova bola  sprevádzaná rannými chválami, sv. omšami, vešperami  a modlitbou sv. ruženca. Boli s nami aj členovia Spoločenstva Dobrého pastiera Viera Václavová a Pavol Kossey, ktorí nám spoločne priblížili tému Sekulárnych Inštitútov – vzhľadom na prebiehajúci rok  Zasväteného života.

Našiel sa čas aj na oddych, relax a vysokohorské túry. Všetky aktivity sme prežili v zdraví, bez zranení a tak sme mohli zápoliť v detskej a dospeláckej  „Obnoviáde“ , t.j. súperiť vo vedomostných a športových disciplínach.  Zakončením bola nočná hra pre deti pod vedením a dohľadom našich animátorov.

Rehoľné sestry od Milosrdných  sestier  Svätého kríža, v ktorých správe je Charitný domov , sa starali o nás s láskou a trpezlivosťou. My im za to zo srdca ďakujeme.

 

text: Iveta Lacková, foto: K. Hrušková, A. Včeková